چرا صنایع‌دستی ایران به جایی که باید نرسیده است؟


تهران- ایرنا- اگر چه بازنگری در فرایند آموزش، توجه به اشتغالزایی، بازاریابی و صادرات از الزامات توسعه صنایع دستی است، اما عدم ثبات مدیریتی از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه است، به طوری که عمر مدیریت در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این بخش در ۵۶ سال گذشته حدوداً ۲ سال بوده‌ که در حال حاضر به ۱.۷ سال کاهش یافته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85232461/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA