چهل و ششمین نشست مجلس برای بررسی برنامه هفتم توسعه آغاز شد


تهران- ایرنا- ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283247/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF