کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان فردا به رای نمایندگان مجلس گذاشته‌ می‌شود


تهران – ایرنا – رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس بررسی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077383/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86