کمیسیون آموزش ماجرای عمدی بودن مسمومیت دختران دانش‌آموز را دنبال می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختر در قم با حضور وزرای بهداشت، آموزش و پرورش و اطلاعات خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041428/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84