کنترل مصرف مشترکان پرمصرف گاز با اجرای مرحله دوم تعرفه‌گذاری پلکانی  


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر اینکه ۱۱ درصد مشترکان پرمصرف گاز نیمی از مصرف خانگی را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: به‌طور قطع این مشترکان باید هزینه‌ واقعی انرژی را پرداخت کنند، طرح تعرفه‌گذاری پلکانی در زمستان سال گذشته هم اجرا شد و طرح بسیار خوبی برای کنترل مشترکان پرمصرف است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84968679/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C