«کیومرث هاشمی» جامعه ورزش را به خوبی می‌شناسد


تهران-ایرنا- نماینده لارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب کیومرث هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش، اظهار کرد: انتخاب آقای هاشمی توسط رئیس جمهور یک انتخاب درست بود زیرا این فرد ورزش و جامعه ورزش را به خوبی می شناسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230897/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF