گزارشی در مورد معطلی مردم در مرزها به مجلس ارسال نشده است


تهران – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از عدم دریافت گزارشی از سوی این کمیسیون مبنی بر وجود مشکلات در جابه‌جایی زائران اربعین امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224538/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA