گسترش روابط با آمریکای لاتین اقدام عملی دولت برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، رشد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیت غذایی و کشاورزی، نفت و انرژی را اقدام عملگرایانه دولت برای مقابله با تحریم‌های غرب دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207707/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86