یک طرح بانکی در مجلس اعلام وصول شد


تهران – ایرنا – طرح بانک جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس اعلام وصول شد تا به گفته طراحان، در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون بانکداری اسلامی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106029/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF