یک فوریت «طرح الحاق صندوق بیمه همگانی به فهرست نهادهای غیردولتی» تصویب شدبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۲ تیر ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت ‘طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی  مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۲۱ رای موافق، ۳۹ رای مخالف،  ۱۰ رای ممتنع از ۲۰۸  آرای ماخوذه به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح الحاق آمده است : صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیر ماه سال  ۱۳۷۳ الحاق می‌شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84819739/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C