یک مصوبه و چهار اعتراف


تهران- ایرنا- مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» از چند جنبه بررسی شده است: ۱- صلاحیت مرجع تصویب‌ ۲- محتوای مصوبه ۳- پیامدهای اجرای مصوبه. اما من می‌خواهم از این زاویه‌ به موضوع بپردازم که با امضای این مصوبه، سران قوا بر چه واقعیت‌هایی صحه گذاشته‌اند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85016676/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81