۱۰۳۹ نفر در اصفهان برای شرکت در انتخابات مجلس پیش ثبت نام کردند


اصفهان – ایرنا – دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تا پایان روز سوم، در مجموع یکهزار و ۳۹ نفر در ۱۶ حوزه انتخابیه استان مراحل پیش ثبت‌نام جهت رقابت در نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تکمیل کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194597/%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF