۱۵۰ نماینده مجلس از خدمات راهداران در ایام اربعین قدردانی کردند


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان برای تشکر از خدمات تلاشگران راهداری و بخش حمل و نقل جاده‌ای در ایام اربعین را قرائت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917670/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF