۲۵ درصد ساخت طرح اقدام ملی مسکن از سوی تعاونی‌های مسکن انجام می‌شود


تهران- ایرنا- ۲۵ درصد تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای قانون جهش تولید توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048537/%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85