۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به طرح‌های آب و برق اختصاص می‌یابد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: با مصوبه این کمیسیون سال آینده ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام حوزه آب و برق با اولویت مناطق مرزی و طرح‌های آبرسانی اختصاص می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027946/%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5