۶۰ درصد هزینه ساخت را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد


تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با بیان اینکه تهاتر کالا با واحد مسکونی یکی از راهبرد کنفرانس ملی اقتصاد مسکن برای تامین مصالح ساختمانی پروژه‌های مسکن‌سازی است گفت: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه برای انجام تهاتر انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200271/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF