ضوابط تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی مشخص شد

براساس تبصره این ماده؛ نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(۸) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کمیته ارائه نماید. ‌ منبع: https://www.irna.ir/news/84819879/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

یک فوریت «طرح الحاق صندوق بیمه همگانی به فهرست نهادهای غیردولتی» تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۲ تیر ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت ‘طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی  مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۲۱ رای موافق، ۳۹ رای مخالف،  ۱۰ رای ممتنع از ۲۰۸  آرای ماخوذه به… ادامه خواندن یک فوریت «طرح الحاق صندوق بیمه همگانی به فهرست نهادهای غیردولتی» تصویب شد