آتش‌بازی ۷ میلیارد دلاری با کره‌ای‌ها/ جسارتی که دولت قبل به خرج نداد


تهران – ایرنا – در حالی که دولت قبل می‌بایست با اهرم‌های متعدد از حقوقی گرفته تا دیپلماتیک اقدام به وصول طلب ۷ میلیارد دلاری کشورمان از کره می‌کرد، اما دولت سیزدهم بود که برای انجام این مهم، اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی را در دستور کار قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184578/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87