آخرین وضعیت امنیت کشور با حضور معاون اطلاعات فراجا بررسی شد


تهران- ایرنا- آخرین وضعیت امنیتی و انتظامی کشور با حضور معاونت سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171851/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF