آزادسازی منابع ارزی ایران نشان دهنده دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که طی چند سال به صورت غیر قانونی توقیف شده بود، نشان دهنده دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196350/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85