آزمون ۱۴۰۲ طبق برنامه سازمان سنجش برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون کنکور خبر داد و گفت: آزمون ۱۴۰۲ طبق اطلاع رسانی سازمان سنجش برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954962/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF