آفت خطرناک نخل‌ها از سیاستگذاران جلوتر است؛ چطور اعتبارات رفته رفته آب رفت؟


کرمان- ایرنا- سوسک سرخرطومی حنایی درحالی آفت خاموش و خطرناک نخلستان‌ها و جزو چهار عامل تهدیدکننده امنیت غذایی کشور معرفی می‌شود که مجریان می‌گویند اعتبار تخصیص یافته برای مقابله با آن بسیار کمتر از میزان مصوب و موردنیاز بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85241410/%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87