آمارها نشان دهنده رشد تولید در دولت سیزدهم است


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در ۲ سال اخیر با توجه به توان داخلی و شرایطی که در مهار تحریم ها ایجاد شد تولید داخلی در بیشتر حوزه ها رشد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187154/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA