آمریکا از نهادهای بین المللی برای اعمال فشار بر ایران سوء استفاده می‌کند


تهران_ایرنا_عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در مورد نشست حقوق بشر در مورد ایران گفت: آمریکا با استفاده از نهادهای بین المللی ، مباحثی حقوق بشری و حقوق زنان به دنبال اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است تا اهداف مورد نظر خود را محقق کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959551/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87