آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: این مساله غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را بیش از پیش نمایان ساخت و به همگان ثابت کرد که آنها به دنبال تحقق اهداف شان از طریق اعمال فشار بیشتر علیه ملت ایران هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه بین‌المللی شاهد تضعیف آمریکا هستیم و این مساله را نیز شاهدیم که ایران دوره تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها آن را تحریم فلج کننده می‌نامیدند، پشت سر گذاشته است و اگر اندکی مقاومت کنیم صبح روشن عبور از این شرایط نزدیک است.

عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ملت ایران گفت: تحریم‌های اخیر آمریکا علیه چند شخصیت و چند شرکت که با ایران همکاری دارند آن هم در حین مذاکرات برجام نشان داد که آنها نه به‌دنبال همکاری بلکه به دنبال اعمال فشار هستند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها برای رسیدن به هدفشان مقابل ایران همواره به دنبال اعمال فشار هستند این اعمال فشار یا در قالب تحریم است و یا در قالب طولانی کردن مذاکرات و فرسایشی کردن مذاکرات و همواره سعی دارند تا مسائل داخلی ایران را تحت الشعاع مذاکرات قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84816422/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86

مقتدایی اظهار داشت: مقامات آمریکا دریافته‌اند که ملت ایران قویتر از آن هستند که با تحریم‌ها متوقف شود.