آمریکا به دنبال جلوگیری از افول هژمونی خود در منطقه است


ایلام- ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروپاشی امنیت و قدرت بازدارندگی اسرائیل به معنای اضمحلال هژمونی آمریکاست، گفت: آمریکا به دنبال جلوگیری از افول هژمونی خود در منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284089/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA