آموزش و پرورش ۲۷ اسفند بار مالی جدید رتبه بندی معلمان را اعلام کرد


تهران – ایرنا – معاون سازمان برنامه وبودجه کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش ۲۷ اسفند ماه بار مالی ناشی از  رتبه بندی را به این سازمان اعلام کرد، گفت: این وزارتخانه بار مالی را ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما بررسی کارشناسان ما نشان داد که این رقم در حقیقت ۵۲ هزار میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073114/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85