آنچه در نشست هیات پارلمانی ایران در شورای فدراسیون روسیه گذشت + فیلم


مسکو- ایرنا- چهار تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی صریح و صمیمی با رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه با ایران در شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه و برخی دیگر از اعضای این نهاد، مشکلات و موانع فراروی دو کشور را بررسی و راهکارهای خود را بیان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133871/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA