آیا توافق چین و عربستان به توافق ۲۵ ساله ایران لطمه می‌زند؟


تهران- ایرنا- توافق اخیر چین و عربستان گمانه زنی‌هایی را در مورد اجرای تفاهم‌نامه ایران و چین در فضای مجازی و رسانه‌ای ایجاد کرده است،اما رییس کمیته روابط خارجی مجلس می گوید؛ این تفاهم‌نامه به قوت خود باقی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968222/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF