آیت‌الله رئیسی با بالابردن قرآن در سازمان ملل قدرت نظام اسلامی را نشان داد


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسلام و شرق آسیا در حال تبدیل شدن به قدرت نخست دنیا است، گفت: رییس جمهور با سخنان قدرتمندانه و بالابردن قرآن کریم خود در مجمع عمومی سازمان ملل، قدرت نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234366/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C