آینده روشن روابط ایران و آمریکای لاتین در دولت سیزدهم


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری گذشته و سفر رئیس جمهور کوبا به ایران نوید آینده ای روشن در روابط ایران با آمریکای لاتین در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و پزشکی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314187/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85