آیین‌نامه هیات عالی نظارت در حضور سران قوا بررسی شد

براساس مصوبات امروز مجمع، «هیات عالی نظارت، در موارد ضرورت، حسب مورد از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذیربط در مجلس شورای اسلامی برای شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت دعوت می‌کند.» و «شیوه نامه اداره جلسات هیئت عالی نظارت، به تصویب هیات عالی می‌رسد.»

بررسی بندهای دیگر این آیین نامه در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951800/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

محمد باقر ذوالقدر به دستور تشکیل هیات عالی نظارت اشاره کرد و گفت: در پیوست حکم رهبر فرزانه انقلاب در دوره هشتم مجمع، امر نظارت به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع که همان هیئت عالی نظارت است، سپرده شد و ضرورت داشت مقررات نظارت مجمع مورد بازنگری قرار گیرد. کمیته ای از اعضای مجمع پیش نویس آئین نامه را تدوین کردند و پس از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی، به عنوان یکی از پایه های آئین نامه جدید، در ۱۱ جلسه هیات عالی نظارت، این مقررات بازنویسی شد و از امروز با حضور سران سه قوه و اعضای مجمع، این آئین نامه مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک هفته بسیج و تشکر از بسیجیانی که در هفته های اخیر با جانفشانی و خلوص برای حفظ امنیت و آرامش مردم به میدان آمدند گفت: آیین نامه فعلی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به سال ۱۳۹۲ بر می‌گردد.

به گزارش ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بررسی آیین نامه هیات عالی نظارت را با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد.

همچنین، «برای انجام امور مرتبط با هیات عالی نظارت، دفتری زیرنظر دبیر هیات تشکیل می‌شود. اعضای هیات عالی نظارت در اول شروع به کار هر دوره مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی هر یک از اعضا در یک سال، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند.»

در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای مجمع، ماده یک و دو آیین نامه نظارت و تبصره های آن به تصویب رسید. بر مبنای این مواد، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند(۲) اصل(۱۱۰) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده ای از اعضای مجمع، به عنوان هیات عالی نظارت صورت می‌گیرد.» و «هیات عالی نظارت مرکب از رئیس و دبیر مجمع و ۱۷ نفر دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شود. رئیس مجمع، رئیس هیات عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن هستند.»و «جلسات با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات به حداقل رای دو سوم حاضران نیاز دارد.»