ابراهیم عزیزی به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری می‌رود


تهران-ایرنا- نماینده مستعفی مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970311/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF