ابعاد امنیتی حمله تروریستی به حرم احمدبن موسی (ع) بررسی می‌شود


تهران- ایرنا- ابعاد امنیتی حمله تروریستی به حرم احمدبن موسی (ع) شاهچراغ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در دستور کار این هفته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202989/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF