اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم/ ۱۹ شهریور در مجلس بررسی می‌شود


تهران- ایرنا-سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از اتمام کار این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون تلفیق، پیرو بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از ایام اربعین ۱۹ شهریور در دستور کار صحن قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214668/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DB%B1%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF