اتمام بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204486/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3