اثبات شد، مردم از پدرخوانده‌ها خسته‌اند/ احراز هویت الکترونیکی نقطه قوت انتخابات


تهران- ایرنا- دبیرکل جبهه شریان گفت: نتایج انتخابات مجلس تا به اینجای کار نشان داده که مردم از پدرخوانده ها و سیستم پدرخواندگی خسته شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405525/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C