اجازه مجلس به سازمان بنادر برای مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت برای الحاق بندی به لایحه برنامه هفتم توسعه به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه دادند با شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذای مشارکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298633/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C