اجرای طرح ساماندهی برای قشر کارگری ضروری است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی کارگران فصلی را لازم و ضروری دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی مکررا مساله کارگران را پیگیری کرده و پشت قشر زحمتکش کارگر است امیدواریم طرح ساماندهی هرچه سریع‌تر بررسی و اجرا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962167/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA