احتمال افزایش ۴۰ نفری نمایندگان در ۲۲ استان


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد ۴۰ نفری نمایندگان در ۲۲ استان خبر داد و گفت: موضوع اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه هفته آتی نهایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957090/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86