احتمال واگذاری صدور پروانه مهندسین به سازمان مهندسی ساختمان

ایری اضافه کرد: ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دستور کار دیگر کمیسیون عمران مجلس بود که بر این اساس، تا ماده ۴ طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این مواد به آن اشاره شده، واگذاری صدور پروانه مهندسین از وزارت راه وشهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان  بود که به دلیل ضرورت بررسی بیشتر مراعا ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914003/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق تفاهم‌نامه مذکور کارگروه‌هایی متشکل از روسای دادگستری، دادستان‌ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هر استان جهت بررسی و رفع مشکلات مردم ایجاد می‌شود. این کارگروه‌ها در برخی از استان‌ها ایجاد شده و مطابق با صحبت های صورت گرفته مقرر شد در سایر استان‌ها نیز این امر اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، عبدالجلال ایری درتوضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر دادگستری دولت سیزدهم در این کمیسیون خبر داد و گفت: وزیر در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته ارائه کرد. همچنین درباره تفاهم‌نامه منعقد شده میان قوه مققنه و قوه قضاییه جهت ارتقای تعاملات میان نمایندگان و دادگستری‌ها بحث و گفت و گو صورت گرفت.