احراز هویت رأی دهندگان انتخابات مجلس الکترونیکی می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و رفع آنها در کمیسیون را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137356/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF