احیای روابط ایران و عربستان به تامین و توسعه صلح و ثبات منطقه کمک می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: احیای روابط ایران و عربستان علاوه بر تامین منافع دو کشور، به توسعه صلح و ثبات منطقه کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054334/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87