اختلاف مجلس و دولت بی اساس است/ سوالی از رئیس جمهور در دستور کار نیست


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه هیچ سوالی از رئیس جمهور در دستور کار مجلس نیست، گفت: امروز خبری در برخی روزنامه‌ها درباره اختلاف مجلس و دولت و طرح سوال از رییس جمهور منتشر شده که هیچ مبنا و اساسی ندارد و باعث شگفتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016468/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1