اختلال در سامانه‌های مجلس/ رای گیری با قیام و قعود انجام شد


تهران-ایرنا-سامانه‌های مجلس شورای اسلامی امروز با اختلال مواجه شده است لذا رای گیری از نمایندگان با قیام و قعود انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312348/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF