ادامه بررسی لایحه معافیت واردات دارو در دستور کار مجلس


تهران – ایرنا – ادامه رسیدگی به لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس شورای اسلامی است‌.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969683/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3