ادامه طرح بانکداری جمهوری اسلامی امروز در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی و گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دارد.

انتخاب یک نفر از هر کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی، انتخاب دونفر از کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، انتخاب دونفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت و انتخاب دونفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نیز در دستور کار نمایندگان مجلس است.

همچنین انتخاب دونفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت عضویت در دبیرخانه دائمی کنفرانس های بین المللی فلسطین، انتخاب دونفر از کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها جهت عضویت در کمیسیون احزاب و بررسی تقاضای دو فوریت برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی برای دستور جلسه امروز پیش بینی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869798/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF