ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح ساختار و فرایند بودجه


تهران- ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ارائه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اصلاح ساختار، فرایند و تبصره های بودجه کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966306/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF