ارایه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت وتصویر از سوی صداوسیما لغو شد


تهران – ایرنا – مجلس که در جریان بررسی لایحه بودجه سازمان صدا وسیما را مکلف کرده بود آیین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر را تهیه کند، برای رفع ایراد شورای نگهبان به این لایحه، این بند را حذف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058473/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2