اساسنامه نهضت سوادآموزی بازنگری می‌شود


تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش در ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم مکلف شد اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بازنگری قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296351/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF